ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ Εγχειρίδιο καλλιεργητικών τεχνικών βιολογικού Λαχανόκηπου

Ενα εκπληκτικό βιβλίο από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου που με απλό και κατανοητό τρόπο Εκπαιδεύει και προτρέπει τη δημιουργία βιολογικού κήπου και μας προβάλει αξίες όπως ο Σεβασμός στο Περιβάλλον και ή Αειφόρος Ανάπτυξη.

Ενα εκπληκτικό βιβλίο από τήν ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου
Προλογικό Σημείωμα Διευθύντριας Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Η επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης ως πρόκληση και ζητούμενο των καιρών, προϋποθέτει από το σύνολο των πολιτών να κατανοήσουν τη σημασία και την εγγενή αξία της γης, ως βασικού παράγοντα κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής αειφορίας. Αυτή την επιδίωξη θέτει και το συγκεκριμένο πρόγραμμα των αστικών βιολογικών λαχανόκηπων, το οποίο συντονίζεται από το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος και υποστηρίζεται τόσο από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, όσο και από άλλους φορείς, με στόχο την ανάδειξη της σημασίας της καλλιέργειας της γης και της παραγωγής προϊόντων σε αστικά περιβάλλοντα, ως παράδειγμα καλής πρακτικής, αλλά και πρότασης για αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων αντιμετώπισης και διαχείρισης της σημερινής κρίσης, η οποία πέρα από οικονομική είναι κυρίως κρίση αξιών.
Ειδικότερα, σε επίπεδο παιδαγωγικής και εκπαιδευτικής πράξης, το πρόγραμμα δημιουργίας αστικών βιολογικών λαχανόκηπων έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα και στους σχεδιασμούς που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σε ό,τι αφορά στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, με επίκεντρο τη διαμόρφωση του αειφόρου σχολείου ως οργανισμού που μετεξελίσσεται και υιοθετεί στη σχολική του πρακτική τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. Η μεγάλη ανταπόκριση των σχολείων για συμμετοχή τους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αναδεικνύει τη σημασία της βιωματικής και εμπειρικής μάθησης, τη χαρά της συμμετοχής, της διάδρασης με τον χώρο και της επανασύνδεσης με τη γη, παρέχοντας παράλληλα
τη δυνατότητα στους/τις μαθητές/τριες την ευκαιρία να αποκτήσουν πρακτικές δεξιότητες καλλιέργειας της γης, να αντιληφθούν τη σημασία της παραγωγής προϊόντων, να εξοικειωθούν με τη χρήση καλλιεργητικών εργαλείων, αλλά κυρίως να αγαπήσουν και να σεβασθούν τη γη.
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ως ο συντονιστικός φορέας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για τα θέματα της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, έχει αγκαλιάσει, από την έναρξή της, την πρωτοβουλία αυτή και βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος, προκειμένου το πρόγραμμα αυτό, σε μεταγενέστερο στάδιο, να υποστηριχθεί ως προς το παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό του πλαίσιο με ιδέες και προτάσεις που θα μπορούν να αξιοποιηθούν στο σχολείο και στην κοινότητα, έτσι ώστε οι βιολογικοί αστικοί λαχανόκηποι, πέρα από τη χρηστική τους αξία, να αποτελέσουν χώρο και εργαλείο μάθησης και ευαισθητοποίησης στα θέματα του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης.
Καταληκτικά, και με γνώμονα τις πιο πάνω σκέψεις, χαιρετίζω την έκδοση του συγκεκριμένου εγχειριδίου, το οποίο ως τεχνικός οδηγός παροχής πληροφοριών σε θέματα που αφορούν στη δημιουργία βιολογικών αστικών λαχανόκηπων, αποτελεί σε πρώτο στάδιο ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, αλλά και του συνόλου των πολιτών για εξοικείωσή τους με το σχετικό θέμα. Αποτελεί, επίσης, και την απαρχή για την ετοιμασία και την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού που θα υποστηρίζει παιδαγωγικά την αξιοποίηση των σχολικών λαχανόκηπων, ως υποστηρικτικών μέσων με σκοπό την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης του συνόλου των συμμετεχόντων στη μαθησιακή διαδικασία, στη βάση των αρχών και αξιών της Εκπαίδευσης
για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη.
Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου-Ευριπίδου
Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου


.
ΠΡΟΣΟΧΗ !!! H ΟΜΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ δημοσιεύει άρθρα τηρώντας κατά γράμμα τον Νόμο Ν.2121/1993 περί πνευματικών δικαιωμάτων, δημοσιεύοντας άρθρα ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για λόγους ενημέρωσης και εκπαίδευσης (αρ.25) τόσο των μελών της ομάδας όσο και όλης της ανθρωπότητας , επίσης χρησιμοποιεί της παράθεσης σύντομων αποσπασμάτων άρθρων , βιβλίων , και συγγραμμάτων νομίμως δημοσιευμένων για την υποστήριξη της γνώμης εκείνου που τα παραθέτει και την κριτική της γνώμης των αναγνωστών και των blogger του ιστοτόπου μας υπό την προϋπόθεση ότι ΠΑΝΤΑ αναφέρεται η προέλευσή τους και ο δημιουργός και εκδότης τους (α.19) με ενεργό LINK και παραπέμπει στην αρχική πηγή δημοσίευσης. Παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης , και ποιες δημοσιεύσεις υπάγονται στις εξαιρέσεις του Ν.2121/1993 . ΠΑΡΟΛΑ αυτά αν κάποιος κάτοχος προστατευμένου ©COPYRIGHT ή Creative Commons περιεχομένου εντοπίσει παράβαση του έργου του στον ιστότοπο μας παρακαλούμε να επικοινωνήσει ΑΜΕΣΑ μαζί μας για να το ΔΙΑΓΡΑΨΟΥΜΕ ή να το ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ άμεσα ανάλογα με την επιθυμία του ... !!!


Δείτε επίσης

Κ7
109 ΒΟΤΑΝΑ ΛΕΞΙΚΟ


Βιβλιογραφία
Akcaya, Y., Yildirimb, H., Guvenc, U., & Sozmena, E. (2004). The effects of consumption of organic and nonorganic red wine on low-density lipoprotein oxidation and antioxidant capacity in humans. Nutrition Research, pp. 541-554.
Carbonaro, M., Mattera, M., Bergamo, P., & Cappeloni, M. (2002). Modulation of Antioxidant Compounds in Organic versus Conventional Fruit (Peach, Prunus Persical L.,and Pear, Pyrus Communis L. Journal of Agricultural and Food Chemistry,50, 5458-5462.
Caris-Veyrat, C., Amiot, M., Tyssandier, V., Grasselly, D., Buret, M., Mikolajczak, M.,(2004). Influence of organic versus conventional agricultural practice on the antioxidant microconstituent content of tomatoes and derived purees;consequences on antioxidant plasma status in humans. Journal Agriculture Chemistry, 52(21), 6503-9.
Catharine R. G, Nigel F. H., David I. W. P., Christopher N. M., 2001. Plasma
Antioxidant Vitamins and Carotenoids and Age-related Cataract Ophthalmology Volume
108, Number 11, 1992-1998.
Ciufolini, C. (1979). Λαχανοκομία Κηπευτική, Γενική και Ειδική. Αθήνα: Ψύχαλος.
Denckla, T. (2002). Εφαρμοσμένες βιοκαλλιέργειες, Λαχανικά-Βόταν-Άνθη-Καρποί Οπωροφόρα δέντρα. Αθήνα: Ψυχάλου.
Dash S.S., Gummadi S. N. (2006). Catabolic pathways and biotechnological applications of microbial caffeine degradation. Biotechnology Letters 28: 1993–2002.
Food Safety in your homeVegetable Garden. (2009). Ανασύρθηκε Οκτώβριο 2013, από University of California Division of Agriculture and Natural Resources: https://anrcatalog.ucdavis.edu/pdf/8366.pdf
Friedman M., 2006. Potato Glycoalkaloids and Metabolites: Roles in the Plant and in the Diet. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 54: 8655-8681.
Fujieda Y., Yamaoka K., Ito T., Nakagana T. (1996). Local absorption kinetic of levofloxacin from intestinal track into portal vein in conscious rat using portal-venous concentration difference.Pharmaceutical research. 13(8):1201-1204.
Ibbotson Α. (2002). Phytonutrient Market Share. Journal of Chemistry Industry 6: 21-22.
Li, T. (2008).
Vegetable and Fruits, Nutritional and Therapeutic Values. USA: Copyrighted Material.
Organic Gardening. (2014). Ανασύρθηκε Ιανουάριο 2014, από Rodale Inc. Web site: https://www.organicgardening.com/learn-and-grow/edibles/vegetables
Organic. Edunet: Εκπαιδευτικά αντικείμενα σε πράσινες θεματικές. (1995). Ανασύρθηκε Οκτώβριο 2013, από Organic. Edunet: Εκπαιδευτική πύλη: https://informatics.aua.gr:8080/scam/2/resource/645
Pears, P., & Stickland, S. (2001). Ο κήπος του βιοκαλλιεργητή, Καλλιέργεια - Φυτοπροστασία. Αθήνα: Ψυχάλου.
Rao A.V., Rao L.G. (2007). Carotenoids and human health. Pharmacological Research.55: 207–216
Reddy L., Odhav B., Bhoola K.D., 2003. Natural products for cancer prevention: a global perspective. Pharmacology & Therapeutics 99: 1–13.
Wien, H. (1999). The physiology of vegetable crops. UK: CABI.
Ακουμιανάκης, Κ. (2003). Αρχές της αειφορικής καλλιέργειας των κηπευτικών. Αθήνα: Εκδόσεις Ψυχάλου.
Γουμενάκη, Ε. (1999). Πανεπιστημιακές Σημειώσεις για το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος της Ειδικής Λαχανοκομίας. Ηράκλειο: ΤΕΙ Κρήτης.
Γουμενάκη, Ε., & Γιαννουλοπούλου, Ι. (2012). Πανεπιστημιακές σημειώσεις: Φυτοχημικά και ανθρώπινη υγεία - Επίδραση του τρόπου καλλιέργειας στη θρεπτική αξία των παραγόμενων τροφίμων. Ηράκλειο: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης.
Επιτροπάκης, Τ. (2000). Βιολογική Γεωργία. Αθήνα: Εκδόσεις Βιβλιοδετική.
Θανόπουλος, Χ. (2008). Τεχνικές Βιολογικής Καλλιέργειας Φυλλωδών Λαχανικών Μαρούλι. Ανασύρθηκε Σεπτέμβριο 2013, από Organic. Edunet: https://kyttaroecovillage.files.wordpress.com/2012/03/ceb2ceb9cebfcebbcebfceb3ceb9cebaceae-cebaceb1cebbcebbceb9ceadcf81ceb3ceb5ceb9ceb1-cebbceb1cf87ceb1cebdceb9cebacf8ecebd1.pdf
Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Πατρών. (2005). Ανασύρθηκε Σεπτέμβριο 2013, από Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας: https://www.nagref.gr/PPIP/biodiktyo/eragsthrio_diagnosis.htm#Lettuce
Κηπουρός, Γ. (2005). Η παραδοσιακή καλλιέργεια λαχανικών και τα μυστικά της.
Σέρρες: Γεώργιος Κ. Κηπουρός.
Νυδριώτη, Έ. (2010). Κήπος 4 Εποχές. Αθήνα: Εκδόσεις Δ. Λαμπρόπουλος.
Ολύμπιος, Χ. (1994). Τα βολβώδη λαχανικά. Αθήνα: Εκδόσεις Σταμούλη.
Παρασκευόπουλος, Κ. (2013). Σύγχρονη λαχανοκομία. Αθήνα: Εκδόσεις Ψύχαλος.

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη

SUBSCRIBE & FOLLOW

Blog News: Μόλις αποκτήσαμε NEA Ειδησεογραφική Εφημερίδα με News Clips Πρώτης Γραμμής » ΕΔΩ

Blog News: Mπορείτε να γίνετε Ενεργό μέλος της ομάδας Naturalife, κάνετε ερωτήσεις, απαντήσετε σε ερωτήσεις, ανεβάστε άρθρα φωτογραφίες και video κάντε εγγραφή » ΕΔΩ 

Όροι χρήσης - Terms of use - Privacy Policy

Προσοχή οι πληροφορίες που δημοσιεύονται αφορούν συνδέσμους βιβλίων και Ιστοσελίδων για βότανα και διατροφή που υπάρχουν στο διαδίκτυο εμείς ούτε είμαστε αρμόδιοι ούτε προτείνουμε και ουδεμία ευθύνη φέρομε για τη χρήση τους, παρακαλούμε για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στους αρμόδιους Ιατρούς, και τους συγγραφείς των βιβλίων και των άρθρων. Και ειδικά σε σοβαρά θέματα υγείας πάρτε άμεσα οδηγίες ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΘΕΡΑΠΩΝ ΙΑΤΡΟ ο οποίος είναι ο μόνος κατάλληλος να κρίνει πως θα πρέπει να συνδυαστεί η φαρμακευτική αγωγή με τη διατροφή. Σε κάθε περίπτωση, προτού αποφασίσετε να δοκιμάσετε οποιαδήποτε εναλλακτική δίαιτα ή μέθοδο καταπολέμησης κάποιας ασθένειας/πάθησης, είναι σώφρον να επικοινωνήσετε πρώτα με τον *προσωπικό σας ( *θεράπων ) ιατρό, ο οποίος θα σας συμβουλέψει κατάλληλα. Προσοχή μην χρησιμοποιήσετε κάποιο βότανο ή έλαιο στο οποίο είστε αλλεργικοί. Ενώ ποτέ δεν πρέπει να ξεπερνάτε τις δοσολογίες ( συμβουλευτείτε μόνο Ειδικό ). Προσοχή στην εγκυμοσύνη και στο θηλασμό πριν τη χρήση βοτάνων πάρτε άμεσα οδηγίες αποκλειστικά και μόνο από γυναικολόγο σας. Παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης , σύμφωνα με τον Νόμο Ν.2121/1993 περί πνευματικών δικαιωμάτων και ποιες δημοσιεύσεις υπάγονται στις εξαιρέσεις του