Δωρεάν ενέργεια στην αγρωτική παραγωγή

Γενικές πληροφορίες για τις οικιακές ανεμογεννήτριες

Οι οικιακές ανεμογεννήτριες είναι ένα είδος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) που μετατρέπουν την αιολική ενέργεια σε ηλεκτρική και απευθύνονται βασικά στα νοικοκυριά και όχι σε μεγάλα πάρκα αφού πρόκειται για μικρές ανεμογεννήτριες. Το μέγεθός τους ποικίλλει διότι οι μικρότερες έχουν διάμετρο μικρότερη του ενός μέτρου και ισχύ μικρότερη του ενός Kw ενώ οι μεγαλύτερες έχουν διάμετρο που φτάνει και τα 20 μέτρα με ισχύ 50 Kw. Μία ανεμογεννήτρια των 50 Kw είναι ικανή να παρέχει ηλεκτρική ενέργεια σε πάνω από 60 σπίτια αφού είναι ικανή να παράγει 250 MWh το χρόνο. Όσον αφορά τον θόρυβο που κάνει, αυτός προκαλείται από το μηχανισμό της αλλά και από τη κίνηση των φτερών. Έτσι αν τοποθετηθεί σε απόσταση 65 μέτρων από τη κατοικία θα ακούγεται όσο ακούγεται και ο αέρας ενώ σε απόσταση 150 μέτρων δεν ακούγεται πλέον καθόλου. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι οι ανεμογεννήτριες δεν εκπέμπουν καμία ακτινοβολία ή καυσαέριο που θα μόλυνε το περιβάλλον. Αντίθετα παράγουν πράσινη ενέργεια και αποτρέπουν την έκκληση διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.

Πληροφορία : Ο βασικός λόγος αποκλεισμό των ανεμογενητριών για χρήση σε αστικές περιοχές είναι ο ΘΟΡΥΒΟΣ ειδικά σε μεγάλες ταχύτητες ανέμου μπορεί να είναι πολύ ενοχλητικός ,  επίσης απορρίπτεται και για λόγους αισθητικής !!! , Αντίθετα είναι ΙΔΑΝΙΚΗ λύση μακριά από τα αστικά κέντρα και σε φάρμες...


Διαδικασία εγκατάστασης των οικιακών ανεμογεννητριών

Καταρχήν πρέπει να γίνει σωστή επιλογή της ανεμογεννήτριας όχι μονάχα από την ισχύ που αναγράφεται πάνω της αλλά και από το πόσο μπορεί να αποδώσει και το πόση ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να παράγει. Για να τοποθετηθεί θα πρέπει να είναι σε απόσταση το λιγότερο 35 μέτρων από μεγάλες εθνικές οδούς για λόγους ασφαλείας καθώς και τουλάχιστον 150 μέτρων από κατοικίες για λόγους ακουστικών ενοχλήσεων. Η έκταση του χώρου που θα τοποθετηθεί, ακόμη και για τις μεγαλύτερες οικιακές ανεμογεννήτριες των 50 Kw, μπορεί να είναι έως και 15 x 15 μέτρα. Η περιοχή πρέπει να είναι ανεμώδης και να έχει πρόσβαση κοντά σε δίκτυο και καλό είναι να μην υπάρχουν ψηλά κτίρια καθώς και δέντρα που κόβουν αισθητά τον άνεμο.

Σχετικά με την διαδικασία άδειας

Μόλις ο επενδυτής εξασφαλίσει την ιδιοκτησία ή το δικαίωμα χρήσης του χώρου που θα τοποθετηθεί η ανεμογεννήτρια θα πρέπει να καταθέσει μελέτη για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων από τις υπηρεσίες της περιοχής του. Ακόμη θα πρέπει να καταθέσει αίτημα σύνδεσης της ανεμογεννήτριας στη ΔΕΗ. Μόλις τελειώσουν αυτές οι διαδικασίες θα πρέπει να συμπληρώσει αίτηση για τις αναγκαίες οικοδομικές άδειες από την αρμόδια πολεοδομική αρχή. Η απόσβεση της επένδυσης αλλά και το κέρδος που θα επιφέρει εξαρτάται κυρίως από το κόστος της επένδυσης. Για παράδειγμα για μία εγκατάσταση μέσου κόστους η απόσβεση μπορεί να γίνει σε 5 χρόνια. Βέβαια για εγκαταστάσεις μικρού κόστους η απόσβεση ολοκληρώνεται σε παραπάνω από 5 χρόνια, ωστόσο τα έσοδα και σε αυτές τις περιπτώσεις είναι μεγάλα.
Πρέπει να επισημανθεί επίσης ότι ο χρόνος που χρειάζεται για να ολοκληρωθεί η διαδικασία για την άδεια των οικιακών ανεμογεννητριών είναι πολύ μικρότερος από το χρόνο που χρειάζεται για να παρθούν οι άδειες για τις μεγάλες ανεμογεννήτριες διότι οι οικιακές ανεμογεννήτριες δεν χρειάζονται άδεια για την εγκατάσταση, τη παραγωγή, και τη λειτουργία τους όπως οι μεγάλες ανεμογεννήτριες. Από τον Ιούνιο του 2010 βρίσκεται σε ισχύ νέος νόμος για τις ΑΠΕ όπου γίνεται ειδική αναφορά για τις οικιακές ανεμογεννήτριες.

Ανεμογεννήτριες και επιδότηση

Ο νόμος αυτός είναι ο 3851/2010 και εισάγει για τις οικιακές ανεμογεννήτριες ειδική επιδοτούμενη τιμή πώλησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και μια πολύ πιο απλή και ξεκάθαρη διαδικασία εξασφάλισης της άδειας. Έτσι σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο για τις μικρές ανεμογεννήτριες υπάρχει ειδική επιδότηση που διευκολύνει πάρα πολύ τους υποψήφιους επενδυτές και ίσως στο άμεσο μέλλον υπάρξουν και εξτρά επιδοτήσεις.  Τέλος ο επενδυτής υπογράφει συμβόλαιο 20 ετών με την ανώνυμη εταιρία Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς της Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ) και αυτό το συμβόλαιο προστατεύεται από το Ελληνικό νομοθετικό σύστημα. Στη διάρκεια αυτών των 20 ετών η ΔΕΣΜΗΕ είναι υποχρεωμένη να αγοράζει το ρεύμα που παράγει η οικιακή ανεμογεννήτρια στη προβλεπόμενη τιμή. 

Οδηγός αγοράς μικρής ανεμογεννήτριας

Ποιά είναι άραγε τα πιο ισχυρά εφόδια που πρέπει να διαθέτει ένας υποψήφιος αγοραστής προκειμένου να κάνει μια αποδοτική επένδυση; Χωρίς αμφιβολία η σωστή και πλήρης ενημέρωση σε συνδυασμό με μια λεπτομερή έρευνα αγοράς είναι τα μέσα που θα οδηγήσουν στην επιτύχια! Και ιδιαίτερα όταν ο καταναλωτής πρόκειται να καταβάλει ένα αρκετά αξιόλογο ποσό, όπως στην περίπτωση της εγκατάστασης μιας χαμηλής ισχύος ανεμογεννήτριας στον οικιακό του χώρο, στο κτήμα του ή ακόμη και στο εξοχικό του! Γι’ αυτό ίσως θα μπορούσαμε να δώσουμε μερικές χρήσιμες συμβουλές ώστε να να σας βοηθήσουμε να κάνετε την σωστή επιλογή!

Γενικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι μικρές ανεμογεννήτριες, αντίθετα με αυτές που εγκαθίστανται για μεγάλης κλίμακας έργα, είναι καθαροί παραγωγοί ενέργειας και δεν απορροφούν καθόλου ενέργεια από το δίκτυο. Τυπικά η ισχύς τους όταν πρόκειται για οικιακή χρήση κυμαίνεται μεταξύ 500 W και 10 kW. Μπορούν να παράγουν είτε συνεχές ρεύμα (DC) είτε εναλλασσόμενο ρεύμα (AC).Βέβαια, εφόσον σκοπός μας είναι να τροφοδοτήσουμε με καθαρή ηλεκτρική ενέργεια το σπίτι μας, προτιμότερη επιλογή είναι οι ανεμογεννήτριες AC τύπου! Δυστυχώς όμως, οι περισσότερες μικρές ανεμογεννήτριες παράγουν συνεχές ρεύμα (DC). Γι’αυτό είτε συνδέουμε την ανεμογεννήτρια μας στο δίκτυο, είτε αυτή λειτουργεί αυτόνομα απαιτείται πρόσθετος εξοπλισμός (μετατροπείς) για την μετατροπή του συνεχούς ρεύματος σε εναλασσόμενο.

Οι ανεμογεννήτριες μπορεί να είναι κάθετου ή οριζόντιου άξονα. Στην αγορά έχουν επικρατήσει οι ανεμογεννήτριες οριζόντιου άξονα, με δύο ή τρία πτερύγια. Μια τυπική ανεμογεννήτρια οριζοντίου άξονα αποτελείται από το δρομέα, που περιλαμβάνει δύο ή τρία πτερύγια, το σύστημα μετάδοσης κίνησης, που απαρτίζεται από τον κύριο άξονα, τα έδρανα και το κιβώτιο πολλαπλασιασμού στροφών, το οποίο προσαρμόζει την ταχύτητα περιστροφής του δρομέα στη σύγχρονη ταχύτητα της ηλεκτρογεννήτριας. Επίσης περιλαμβάνει την ηλεκτρική γεννήτρια, η οποία συνδέεται με την έξοδο του πολλαπλασιαστή και μετατρέπει τη μηχανική ενέργεια σε ηλεκτρική, το σύστημα προσανατολισμού, που αναγκάζει τον άξονα περιστροφής του δρομέα να βρίσκεται παράλληλα με τη διεύθυνση του ανέμου και τον πύργο, ο οποίος στηρίζει όλη την ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση. Τέλος απαραίτητο είναι το σύστημα ελέγχου (ηλεκτρονικός πίνακας και πίνακας ελέγχου) που συντονίζει και ελέγχει όλες τις λειτουργίες της ανεμογεννήτριας, φροντίζοντας για την απρόσκοπτη λειτουργία της.

Όσον αφορά στο χώρο εγκατάστασης υπάρχουν δύο δυνατότητες: Η μία είναι κοντά στο κτίριο που θα χρησιμοποιεί την παραγόμενη ενέργεια και η άλλη είναι στη στέγη. Για να πετύχουμε ικανοποιητική απόδοση, πριν την εγκατάσταση της ανεμογεννήτριας μας είναι απαραίτητο να ξέρουμε ότι η ιδανική τοποθεσία είναι μια επίπεδη κορυφή λόφου με καθαρό προσανατολισμό, χωρίς υπερβολικούς στροβιλισμούς και εμπόδια όπως μεγάλα δέντρα, σπίτια ή άλλα κτίρια. Καθώς τέτοιες τοποθεσίες δεν είναι παντοτε εφικτές και επειδή η ταχύτητα του ανέμου αυξάνεται με το ύψος, είναι προτιμότερο η ανεμογεννήτρια να τοποθετείται ψηλά στον ιστό ή στη στέγη. Πρέπει να σημειωθεί ότι η ποσότητα ενέργειας που παράγεται κάθε στιγμή εξαρτάται από την ταχύτητα και την κατεύθυνση του ανέμου. Επιπλέον, η ύπαρξη γειτονικών εμποδίων όπως δέντρων, κτηρίων ή λόφων ίσως μειώσει την ταχύτητα του ανέμου ή δημιουργήσει στροβιλισμούς. Επομένως, όσο είναι δυνατόν πρέπει να απορίπτουμε τις ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένες περιοχές. Έχει μεγάλη σημασία, πριν κάποιος προχωρήσει στην εγκατάσταση, να ζητήσει ανεμολογικά δεδομένα από ειδική υπηρεσία για χρονικό διάστημα ενός έτους για τη συγκεκριμένη τοποθεσία. Αν και η συλλογή των στοιχείων απαιτεί χρόνο, είναι ο μόνος αξιόπιστος τρόπος για να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε μια αξιόλογη εγκατάσταση για την παραγωγή ηλεκτρισμού! Για να αξίζει τον κόπο να προχωρήσουμε στην επένδυσή μας, πρέπει η περιοχή που θα εγκαταστήσουμε την ανεμογεννήτρια να έχει μέσο ετήσιο όρο ταχύτητας του ανέμου 6 m/s ή περισσότερο.

Τέλος, η εγκατάσταση του συστήματος συνήθως απαιτεί άδεια από τις τοπικές αρχές, έτσι τα παραπάνω θέματα θα πρέπει να έχουν λυθεί πριν την αίτηση για την άδεια εγκατάστασης. Αφού ακολουθήσετε τις παραπάνω συμβουλές και συνθήκες, το επόμενο βήμα είναι να απευθυνθείτε σε κάποιον ειδικό, ο οποίος θα σας υποδείξει το κατάλληλο μοντέλο που τηρεί τις προδιαγραφές και καλύπτει τις ανάγκες σας! Μετά την εγκατάσταση, θα νιώθετε πραγματικά περήφανοι που θα συμβάλετε πλέον ενεργά στην μείωση των εκπομπών ρυπογόνων ουσιών του πλανητη μας!

Λιάνα Χασιώτη Ηλεκτρολόγος Μηχανικός


ΠΗΓΗ http://4myhouse.gr/

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη

SUBSCRIBE & FOLLOW

Blog News: Μόλις αποκτήσαμε NEA Ειδησεογραφική Εφημερίδα με News Clips Πρώτης Γραμμής » ΕΔΩ

Blog News: Mπορείτε να γίνετε Ενεργό μέλος της ομάδας Naturalife, κάνετε ερωτήσεις, απαντήσετε σε ερωτήσεις, ανεβάστε άρθρα φωτογραφίες και video κάντε εγγραφή » ΕΔΩ 

Όροι χρήσης - Terms of use - Privacy Policy

Προσοχή οι πληροφορίες που δημοσιεύονται αφορούν συνδέσμους βιβλίων και Ιστοσελίδων για βότανα και διατροφή που υπάρχουν στο διαδίκτυο εμείς ούτε είμαστε αρμόδιοι ούτε προτείνουμε και ουδεμία ευθύνη φέρομε για τη χρήση τους, παρακαλούμε για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στους αρμόδιους Ιατρούς, και τους συγγραφείς των βιβλίων και των άρθρων. Και ειδικά σε σοβαρά θέματα υγείας πάρτε άμεσα οδηγίες ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΘΕΡΑΠΩΝ ΙΑΤΡΟ ο οποίος είναι ο μόνος κατάλληλος να κρίνει πως θα πρέπει να συνδυαστεί η φαρμακευτική αγωγή με τη διατροφή. Σε κάθε περίπτωση, προτού αποφασίσετε να δοκιμάσετε οποιαδήποτε εναλλακτική δίαιτα ή μέθοδο καταπολέμησης κάποιας ασθένειας/πάθησης, είναι σώφρον να επικοινωνήσετε πρώτα με τον *προσωπικό σας ( *θεράπων ) ιατρό, ο οποίος θα σας συμβουλέψει κατάλληλα. Προσοχή μην χρησιμοποιήσετε κάποιο βότανο ή έλαιο στο οποίο είστε αλλεργικοί. Ενώ ποτέ δεν πρέπει να ξεπερνάτε τις δοσολογίες ( συμβουλευτείτε μόνο Ειδικό ). Προσοχή στην εγκυμοσύνη και στο θηλασμό πριν τη χρήση βοτάνων πάρτε άμεσα οδηγίες αποκλειστικά και μόνο από γυναικολόγο σας. Παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης , σύμφωνα με τον Νόμο Ν.2121/1993 περί πνευματικών δικαιωμάτων και ποιες δημοσιεύσεις υπάγονται στις εξαιρέσεις του