Νομιμοποιείται η καλλιέργεια κλωστικής κάνναβης στην Ελλάδα ΦΕΚ 929/Β/6.4.2016

Νομιμοποιείται η καλλιέργεια κλωστικής κάνναβης στην Ελλάδα ΦΕΚ 929/Β/6.4.2016

Μια καλλιέργεια με ελαχιστοποιημένες εισροές, θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, νέα εγχώρια προϊόντα, χωρίς να μειώνει την καλλιεργούμενη γη για παραγωγή τροφίμων, αναμένει την υπογραφή μια-δυο ΚΥΑ 31.03.2015, 06:47 Συντάκτης: Γιώργος Κοτσίρης Γεωπόνος, δρ ΓΠΑ

Ο νόμος 4139/2013 άνοιξε τον δρόμο για την καλλιέργεια της κλωστικής ή βιομηχανικής κάνναβης στην Ελλάδα, ενώ ήδη από το 1990 με την Οδηγία 1308/1990 της Ε.Ε. η καλλιέργειά της κατέστη νόμιμη στην Ευρώπη. Εξακολουθεί ωστόσο η απαράδεκτη μέχρι σήμερα καθυστέρηση της έκδοσης της σχετικής ΚΥΑ, που επιπλέον καθυστερεί την ισχύ και εφαρμογή του ψηφισθέντος από τον Μάρτιο του 2013 νόμου για την απελευθέρωση της καλλιέργειας της Cannabis Sativa.

Πρόκειται για φυτό που η καλλιέργειά του επιδοτείται από την Ε.Ε., βοηθάει ιδιαίτερα στον τομέα της αγροτικής, παραγωγικής και βιομηχανικής ανασυγκρότησης της χώρας, δεν είναι απαιτητική σε νερό, η επεξεργασία της είναι σημαντικά μειωμένου κόστους σε σχέση με τον βάμβακα και το καλαμπόκι, παράγει πληθώρα προϊόντων όπως βιοκαύσιμα, υφαντά, χαρτί, λάδι, κτηνοτροφές, συμπληρώματα διατροφής για τον άνθρωπο και άλλα.

Επίσης είναι καλλιέργεια με οικολογικά χαρακτηριστικά, δεν απαιτεί φυτοφάρμακα, πνίγει τα ζιζάνια και είναι ανθεκτική σε παθογόνα και έντομα, έτσι δρα ως οικολογικό ζιζανιοκτόνο και μπορεί να μειώσει σημαντικά τους πληθυσμούς διαφόρων εντόμων, όπως του πράσινου σκουληκιού και του σκαθαριού Diabrotica spp. Προτείνεται για ποτιστικά χωράφια και ως αμειψισπορά με τις αροτραίες καλλιέργειες, αλλά γενικά προσαρμόζεται σε ποικίλες εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Καλλιεργείται μεταξύ άλλων σε Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία, Βρετανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Πολωνία, Ρουμανία, Ισπανία, Τουρκία και Καναδά. Σημειώνεται το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας, γιατί εδώ η αποξήρανση μπορεί να γίνει στο χωράφι, ενώ π.χ. στην Πολωνία (Rodosavljevic κ.α., AgEng2008) σε κλειστούς χώρους και με δαπάνη ενέργειας!

Από το έτος 2000 υπάρχει «Σχέδιο καλλιέργειας κλωστικής κάνναβης στην Ελλάδα», έργο της συνεργασίας ΕΘΙΑΓΕ και Εργαστηρίου Γεωργίας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθήνας, ενώ ο ΕΛΓΟ Δήμητρα (που συγχωνεύτηκε το ΕΘΙΑΓΕ) σε συνεργασία με το ΓΕΩΤΕΕ έχει πραγματοποιήσει τα τελευταία χρόνια ημερίδες για αγρότες και γεωπόνους, με θέμα «Πρώτη γνωριμία με την καλλιέργεια της βιομηχανικής κάνναβης».

Οσον αφορά τα αγρονομικά χαρακτηριστικά του φυτού, ο κ. Νικολαΐδης, πρώην διευθυντής του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» Δράμας, γεωπόνος, αναφέρει: «Ο βιολογικός κύκλος του φυτού κυμαίνεται από 90-150 μέρες ανάλογα με την ποικιλία και την κατεύθυνση της παραγωγής (ίνα ή σπόρος), ενώ προσαρμόζεται εδαφοκλιματικά στις περιοχές όπου καλλιεργείται ο αραβόσιτος.

Η σπορά γίνεται Μάρτιο-Απρίλιο και η συγκομιδή που αφορά τον σπόρο ή και τα στελέχη τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο. Συνιστάται εφαρμογή 2-4 αρδεύσεων, ιδιαίτερα στο κρίσιμο στάδιο της άνθησης και του γεμίσματος των σπόρων, ενώ από τα θρεπτικά στοιχεία του εδάφους το άζωτο είναι αυτό που διαδραματίζει τον σημαντικότερο ρόλο στην παραγωγή.

Οι αποδόσεις του φυτού σε σπόρο είναι 100-150 κιλ./στρ. και σε ξερά στελέχη για την παραγωγή ινών σε 700-1.300 κιλ./στρ., κατόπιν μηχανικής συγκομιδής. Το τυπικό ακαθάριστο κέρδος για τα δεδομένα της χώρας μας υπολογίζεται στα 105€/στρ., και επίσης, η καλλιέργεια της βιομηχανικής κάνναβης ενεργοποιεί δικαιώματα».

Η στρατηγική ένταξης της καλλιέργειας στη χώρα μας, σύμφωνα με τον κ. Βυζαντινόπουλο, πρώην διευθυντή του ΕΘΙΑΓΕ, «απαιτεί την άμεση έκδοση των νομοθετικών ρυθμίσεων που θα προβλέπουν την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη της καλλιέργειας από τον ΕΛΓΟ «Δήμητρα», την εισαγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού και την περαιτέρω αξιολόγησή του σε καθορισμένες ζώνες καλλιέργειας. Προτείνει ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης της βιομηχανικής κάνναβης στη χώρα μας, που θα περιλαμβάνει τη χορήγηση αδειών μεταποίησης των φυτών και την επιτήρηση των σχετικών βιομηχανιών, τον ποιοτικό έλεγχο των ινών και της περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC), που είναι το ψυχοδραστικό συστατικό, καθώς και την εκπαίδευση των παραγωγών και ενημέρωση των υποψήφιων επενδυτών. Τονίζει επίσης ότι απαραίτητη προϋ– πόθεση για την ένταξη της καλλιέργειας στη χώρα μας είναι η δημιουργία βιομηχανικών- μεταποιητικών μονάδων. Για την εγκατάσταση μιας τέτοιας μονάδας απαιτείται η απόκτηση τεχνολογίας (Knowhow) από το εξωτερικό, επενδυτικά κεφάλαια ύψους περίπου 7 εκατ. ευρώ και καλλιεργούμενη έκταση βιομηχανικής κάνναβης τουλάχιστον 50 χιλ. στρεμμάτων για κάθε μονάδα».

Μια καλλιέργεια με ελαχιστοποιημένες εισροές, θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, νέα εγχώρια προϊόντα, που ωθεί στη μείωση των εισαγωγών για καύσιμα και χαρτοπολτό, χωρίς να μειώνει την καλλιεργούμενη γη για παραγωγή τροφίμων, αναμένει την υπογραφή μια-δυο ΚΥΑ, για να ανοίξει μια νέα εποχή στην αγροτική παραγωγή και την αγροτική μεταποιητική βιομηχανία. Η υφιστάμενη προεργασία είναι η βάση και το πολιτικό πλαίσιο, η εγγύηση για την ανάπτυξη καθετοποιημένων Αγροτοβιομηχανικών Συνεταιρισμών, με δυναμική για δημιουργία πολλών χιλιάδων θέσεων απασχόλησης. Το υπουργείο Ανάπτυξης ας μη χάσει το δέντρο μες στο δάσος. Είναι προτεραιότητα.Σε ισχύ η απόφαση για την καλλιέργεια κλωστικής κάνναβης
11.04.2016 | 08:07

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 929/Β/6.4.2016 η Κοινή Υπουργική Απόφαση με τους όρους και τις προϋποθέσεις για την καλλιέργεια κλωστικής κάνναβης.
Αναλυτικότερα, πρόκειται για την με αριθμό 1750/39224 ΚΥΑ, η οποία αφορά τον «Καθορισμό των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 608), και των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 809/2014 (ΕΕ L 227 της 31.7.2014, σ. 69) και 639/2014 (ΕΕ L 181 της 20.6.2014, σ. 1) της Επιτροπής, σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις καλλιέργειας των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis sativa L με περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη μέχρι 0,2%, για τη χορήγηση της βασικής ενίσχυσης».
Με την εν λόγω ΚΥΑ, όπως αναφέρει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζεται πλήρως το θεσμικό πλαίσιο για την εισαγωγή της καλλιέργειας των ποικιλιών αυτών που προορίζονται αποκλειστικά για βιομηχανική χρήση.
Συγκεκριμένα, η χώρα καθιερώνει σύστημα προέγκρισης για την καλλιέργεια κάνναβης για βιομηχανική χρήση, η οποία θα χορηγείται από τα κατά τόπους Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης των Διευθύνσεων Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ. Τα Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης είναι αρμόδια και για τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων, τη συλλογή των δειγμάτων και την αποστολή τους σε δημόσια ή ιδιωτικά διαπιστευμένα, από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εργαστήρια επιλογής του παραγωγού. Με αυτό τον τρόπο ελέγχεται ότι χρησιμοποιούνταν οι εγκεκριμένες ποικιλίες χαμηλής περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη και ότι σε καμία περίπτωση στα καλλιεργούμενα φυτά η περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη δεν ξεπερνά το 0,2%. Η έκθεση που συντάσσεται από τα Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης αποστέλλεται στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ καθώς και στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.E.. Αν η περιεκτικότητα των δειγμάτων σε τετραϋδροκανναβινόλη, όπως προκύπτει από τις αναλύσεις, υπερβαίνει το 0,2%, τα αποτελέσματα των αναλύσεων αποστέλλονται και στη Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Ο ετήσιος επιτόπιος έλεγχος για το έτος 2016 καλύπτει το 30% των δηλωθέντων εκτάσεων, ενώ για τα επόμενα έτη καλύπτει το 20% των εκτάσεων.
Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός - ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.- ΔΗΜΗΤΡΑ) ορίζεται ως αρμόδια αρχή για την αξιολόγηση των ποικιλιών κάνναβης που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για βιομηχανική χρήση στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της χώρας, με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας της καλλιέργειας, τη δημιουργία οδηγού καλλιέργειας και την εκπαίδευση των ελεγκτών που πραγματοποιούν τη συλλογή των δειγμάτων. Σημειώνεται ότι στον ΕΛ.Γ.Ο.- ΔΗΜΗΤΡΑ και στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας επιτρέπεται η καλλιέργεια διαφόρων ποικιλιών κάνναβης για ερευνητικούς και πειραματικούς σκοπούς.
Για την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση προέγκρισης στα οικεία Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης συνοδευόμενη από αποδεικτικό για την ακριβή θέση και την έκταση την οποία πρόκειται να καλλιεργήσει, την άδεια χρήσης νερού, σύμφωνα με την αριθ. οικ. 146896/17.10.2014 απόφαση (Β΄2878/27.10.2014) και αντίγραφο ποινικού μητρώου από το οποίο πρέπει να προκύπτει ότι ο αιτών φυσικό πρόσωπο δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών καθώς και ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε βαθμό κακουργήματος για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα.
Τα οικεία Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης χορηγούν, εντός δέκα ημερών από την υποβολή της αίτησης, την προέγκριση ή απορρίπτουν την αίτηση του ενδιαφερόμενου με αιτιολόγηση. Αν διαπιστώσουν έλλειψη κάποιου δικαιολογητικού ενημερώνουν τον αιτούντα, ο οποίος μέσα σε δέκα ημέρες από την ενημέρωσή του προσκομίζει τα ελλείποντα δικαιολογητικά, άλλως η αίτησή του απορρίπτεται.
Οι παραγωγοί υποχρεούνται να διαθέτουν την προέγκριση καλλιέργειας, να υποβάλλουν την ενιαία αίτηση ενίσχυσης, να προμηθεύονται και να χρησιμοποιούν σπόρους εγκεκριμένων ποικιλιών (υποβάλλοντας τις επίσημες ετικέτες ή το σχετικό τιμολόγιο), να συνεργάζονται με τα ενωσιακά και τα εθνικά ελεγκτικά όργανα κατά τη διενέργεια των προβλεπόμενων ελέγχων και να παρέχουν τα απαιτούμενα στοιχεία, να δηλώνουν στα οικεία Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης, τον χρόνο συγκομιδής, την αλλαγή των προσωπικών στοιχείων και των στοιχείων επικοινωνίας τους, την αλλαγή της ποικιλίας που χρησιμοποιήθηκε στην σπορά, την αποτυχία φυτρώματος της καλλιέργειας και την καλλιέργεια άλλου είδους φυτού και την καταστροφή της καλλιέργειας της βιομηχανικής κάνναβης, να διατηρεί έντυπο ενημέρωσης και να έχει τοποθετημένο σε εμφανές σημείο στο χωράφι του ένδειξη ότι απαγορεύεται η αφαίρεση φυτών και να προκαταβάλλουν το κόστος των αναλύσεων των δειγμάτων που λαμβάνονται από τους ελεγκτές των Τμημάτων Αγροτικής Ανάπτυξης, ανά αγροτεμάχιο και ανά ποικιλία.
Στην ΚΥΑ υπάρχουν πρόνοιες ώστε όποιος αρνείται την παροχή στοιχείων και πληροφοριών ή παρέχει ψευδή στοιχεία ή αποκρύπτει στοιχεία και πληροφορίες ή παρακωλύει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τη διενέργεια των ελέγχων, ή παραλείπει να γνωστοποιήσει το χρόνο συγκομιδής ή να δηλώσει τον τόπο αποθήκευσης, ανακαλείται η προέγκριση και επιβάλλεται πρόστιμο που ξεκινά από τα 1.000 ευρώ και φτάνει τις 100.000 ευρώ. Το ακριβές ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου καθορίζεται από τη σοβαρότητα της παράβασης σε συνδυασμό με το μέγεθος της καλλιεργούμενης έκτασης. Σε περίπτωση υποτροπής μέσα σε διάστημα τριών ετών, τα πρόστιμα διπλασιάζονται και επιβάλλεται επιπλέον διετής αποκλεισμός τόσο από την προέγκριση της καλλιέργειας όσο και από την ενίσχυση. Οι κυρώσεις επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενώ κατά της απόφασης επιβολής προστίμου ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή. Τονίζεται ότι αν κατά τη διενέργεια των ελέγχων διαπιστωθούν παραβάσεις του ν. 4139/2013 (περί εξαρτησιογόνων ουσιών), εφαρμόζονται οι διατάξεις και επιβάλλονται οι ποινές του ιδίου ως άνω νόμου.
Οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται να προχωρήσουν σε καλλιέργεια κάνναβης για βιομηχανική χρήση, ενθαρρύνονται να διαβάσουν επιμελώς τις προβλέψεις της ΚΥΑ ώστε να είναι σίγουροι ότι μπορούν να ανταποκριθούν επαρκώς στα ειδικά μέτρα που προβλέπονται για την καλλιέργεια ενός φυτικού είδους με τις ιδιαιτερότητες που εμφανίζει η κάνναβη. Επίσης, οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στις υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στα Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης, στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και στα Γεωπονικά Πανεπιστήμια ώστε να λάβουν τις απαραίτητες κατευθυντήριες οδηγίες καλλιέργειας.
Για περισσότερα δείτε εδώ το σχετικό ΦΕΚ 929/Β/6.4.2016:

Καλλιέργεια - επιδότηση κλωστικής κάνναβης
Το πλαίσιο για την καλλιέργεια της βιομηχανικής ("κλωστικής") κάνναβης στην Ελλάδα, προκειμένου να καταστεί επιλέξιμη αγροτική δραστηριότητα για τη χορήγηση της βασικής ενίσχυσης (επιδότηση), περιλαμβάνει το σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ), που δημοσιοποίησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Το σχέδιο αφορά τις ποικιλίες κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L, με περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) κάτω του 0,2%, όπως έχει οριστεί από το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο της Ε.Ε., που ισχύει από το 2013, και προβλέπει ότι τα ακατέργαστα προϊόντων που προκύπτουν από την καλλιέργεια τέτοιων ποικιλιών δεν περιλαμβάνονται στις ναρκωτικές ουσίες.
Στην απόφαση αποτυπώνονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια και την χορήγηση βασικής ενίσχυσης.
Για την καλλιέργεια ο ενδιαφερόμενος γεωργός υποβάλλει ηλεκτρονικά ή εγγράφως αίτηση προέγκρισης στα οικεία τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης, συνοδευόμενη από αποδεικτικό για την ακριβή θέση και έκταση, που πρόκειται να καλλιεργήσει, και άδεια χρήσης νερού. Απαιτείται αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, που αναζητείται αυτεπάγγελτα. Μέχρι 31.3 κάθε έτους ο γεωργός, που διαθέτει προέγκριση, δηλώνει στα οικεία τμήματα αν πρόκειται να συνεχίσει την καλλιέργεια και επιβεβαιώνει ή διορθώνει τα στοιχεία που δήλωσε στην πρώτη αίτηση. Η προέγκριση δεν εκχωρείται ούτε μεταβιβάζεται, μόνο κληρονομείται από νόμιμους κληρονόμους σε περίπτωση θανάτου του κατόχου της.
Επιπλέον δημιουργείται μητρώο βιομηχανικής κάνναβης στο ΥΠΑΑΤ, ενώ στην ΚΥΑ προβλέπονται οι υποχρεώσεις των γεωργών βιομηχανικής κάνναβης γενικά και για τη συγκομιδή - αποθήκευσή της, ενώ περιγράφεται ο ετήσιος επιτόπιος έλεγχος για την εξακρίβωση της περιεκτικότητας σε THC, αλλά και οι σχετικές κυρώσεις (πρόστιμα 1.000 - 5.000 ευρώ ανάλογα με την έκταση) κ.λπ.

Καλλιέργεια κλωστικής κάνναβης
Το είδος αυτό, που είναι κοινώς παραδεκτό ότι είναι ακίνδυνο και βρίσκει πλήθος βιομηχανικών εφαρμογών, καλλιεργούνταν μέχρι σήμερα σε όλο τον κόσμο εκτός από την Ελλάδα. Παρόλο που η Ευρωπαϊκή Ενωση επιδοτεί επί σειρά πολλών ετών την καλλιέργειά της κλωστικής κάνναβης και παρότι οι γνώστες της καλλιέργειας υπογραμμίζουν ότι θα μπορούσε να αντικαταστήσει το βαμβάκι, η Ελλάδα άφησε για δεκαετίας την ευκαιρία να περάσει ανεκμετάλλευτη. Ο λόγος είχε να κάνει κυρίως με την απροθυμία της πολιτείας να αναλάβει το πολιτικό κόστος κάνοντας τον διαχωρισμό μεταξύ του φυτού που καλλιεργείται για την παρασκευή ναρκωτικών και το φυτό που καλλιεργείται για την παραγωγή ινών.

Κλωστοϋφαντουργία
Παλαιότερα, άλλωστε, στη χώρα μας, και συγκεκριμένα στα μέσα του προηγούμενου αιώνα, επί δεκαετίες ανθούσε η κλωστοϋφαντουργία που χρησιμοποιούσε ως πρώτη ύλη την κλωστική κάνναβη. Η κάνναβη αποτελούσε διαδεδομένη γεωργική καλλιέργεια και εξαγώγιμο προϊόν, αποτελώντας μάλιστα στήριγμα της οικονομίας πολλών ελληνικών πόλεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι το 1957, οπότε με νόμο απαγορεύτηκε η καλλιέργεια του φυτού, λειτουργούσαν στην Ελλάδα επτά κανναβουργεία που επεξεργάζονταν την ίνα για τη δημιουργία σκοινιών.

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ
Αυστηρό το πλαίσιο για τους παραγωγούς στην Ευρώπη

Η καλλιέργεια της κλωστικής κάνναβης δεν απαιτεί χημικά ζιζανιοκτόνα, μεγάλες ποσότητες νερού και ιδιαίτερες εδαφοκλιματικές συνθήκες, ενώ μπορεί να αποβεί αποδοτικότερη από την καλλιέργεια βαμβακιού.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το ίδιο το φυτό δεν επιτρέπει τη δράση ζιζανίων, καθαρίζει το έδαφος από τα βλαβερά στοιχεία και το εμπλουτίζει με πολύτιμα συστατικά, προστατεύοντάς το από τη διάβρωση. Είναι ιδανική για συστήματα αμειψισποράς. Eτσι, πολλές χώρες της Ευρώπης άρχισαν να επενδύουν και πάλι στην κάνναβη, ξεκινώντας απευθείας τη βιολογική καλλιέργειά της.

Πέρα από την παραγωγή των πολύ ανθεκτικών της νημάτων, η κλωστική κάνναβη προσφέρει τη δυνατότητα παραγωγής ενός μεγάλου αριθμού προϊόντων, όπως είναι: παραγωγή χαρτιού κάθε είδους (χαρτί εκτυπώσεων, εφημερίδων, συσκευασίας κ.τ.λ.), προϊόντα υφαντουργίας, υλικά κατασκευών (μονωτικά, τούβλα, έπιπλα, συσσωματώματα). Επίσης παράγεται αιθανόλη, αλλά και τάπητες, επενδύσεις αυτοκινήτων κ.ά.

Περιβάλλον
Επίσης, η καλλιέργεια και η μεταποίηση της κλωστικής κάνναβης επιβαρύνουν το περιβάλλον πολύ λιγότερο σε σχέση με την παραγωγή χαρτιού που προέρχεται με βάση το ξύλο των δέντρων και το βαμβάκι. Εχει υπολογισθεί επίσης ότι η απόδοση της κλωστικής κάνναβης σε χαρτί είναι 4 φορές μεγαλύτερη από εκείνη της χρησιμοποίησης του ξύλου.

Το έλαιο των σπόρων της κλωστικής κάνναβης χρησιμοποιείται με μεγάλη επιτυχία στη βιομηχανία των καλλυντικών, επειδή έχει πολύ μεγάλη ενυδατική ικανότητα και γι' αυτό χρησιμοποιείται στην παραγωγή κρεμών και αλοιφών.

Η καλλιέργεια της κλωστικής κάνναβης στη Γαλλία και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης επιτρέπεται, αλλά βασίζεται σε έναν αυστηρό κανονισμό λόγω της βοτανικής συγγένειας του φυτού με την ινδική κάνναβη, για την αποφυγή συγχύσεων.

Η καλλιέργεια γίνεται με το σύστημα της συμβολαιακής γεωργίας. Ο καλλιεργητής υπογράφει σχετική σύμβαση με έναν μεταποιητή, ο οποίος έχει τη σχετική άδεια και πιστοποίηση από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης της Γαλλίας. Υπάρχει, επίσης, μία Κεντρική Συνεταιριστική Οργάνωση των Παραγωγών της κλωστικής κάνναβης, που υποχρεώνει τους παραγωγούς της να συμπληρώνουν ένα σχετικό ερωτηματολόγιο, αλλά ταυτόχρονα υποχρεούται ο παραγωγός να ειδοποιήσει εγγράφως την τοπική αστυνομία για την καλλιέργεια αυτή.

Ο παραγωγός υποχρεούται επίσης να διατηρεί τις συσκευασίες των σπόρων που χρησιμοποίησε, ώστε να αποδεικνύεται η ακρίβεια της δηλώσεως του παραγωγού όσον αφορά την ποικιλία που χρησιμοποίησε, σε πιθανούς ελέγχους. Σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ, η περιεκτικότητα των σπόρων της κλωστικής κάνναβης σε THC δεν πρέπει να ξεπερνά το 0,2%. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η ομαλή καλλιέργεια του φυτού. Οι ποικιλίες που επιτρέπονται στη Γαλλία να καλλιεργούνται είναι:

Ποικιλίες για παραγωγή ινών Beniko, Carmagnola, Cs, Delta Liosa, Delta 405, Fedora 17, Futura 75, Fibranova, Red κ.ά.

Η ΕΕ ενισχύει αγρότες και επιχειρήσεις μεταποίησης

Από το 1990 η Ευρωπαϊκή Ενωση (Οδηγία 1308/1990) έχει αναγάγει την κάνναβη σε μία από τις πλέον προνομιούχες καλλιέργειες. Συγκεκριμένα, η EE ενισχύει τους παραγωγούς για την καλλιέργεια ορισμένων ποικιλιών κάνναβης που προορίζονται για την παραγωγή ινών.

Βασική προϋπόθεση είναι η περιεκτικότητα των φυτών σε τετραϋδροκανναβινόλη να μην υπερβαίνει το 0,2%. Για τη χορήγηση της ενίσχυσης αυτής απαιτείται επίσης η σύναψη σύμβασης για τη μεταποίηση του προϊόντος. Παράλληλα, προβλέπεται και ενίσχυση για τους μεταποιητές.

Από τις αρχές της περασμένης δεκαετίας, πάντως, το Εθνικό Ιδρυμα Αγροτικής Ερευνας (ΕΘΙΑΓΕ) και το Εργαστήριο Γεωργίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε μελέτη με τίτλο «Σχέδιο καλλιέργειας κλωστικής κάνναβης και κλωστικού λιναριού στην Ελλάδα» υπογράμμιζαν ότι «η κλωστική κάνναβη είναι δυνατόν να αποτελέσει μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση για αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και η μεταποίησή της σημαντικό παράγοντα πράσινης ανάπτυξης».

Ιστορία
Μέχρι το 1800 το σπορέλαιο από κάνναβη κάλυπτε το μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας κατανάλωσης φωτιστικού λαδιού. Με τη διάδοση του λαδιού φάλαινας η χρήση του σπορέλαιου κάνναβης για φωτισμό περιορίστηκε.

Επίσης, σχεδόν όλα τα χρώματα και τα βερνίκια περιείχαν σπορέλαιο κάνναβης. Από το 1937 και μετά σχεδόν όλες οι βαφές φυσικής προέλευσης αντικαταστάθηκαν από πετροχημικά προϊόντα.

ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ
Παράγει περισσότερα από 25.000 προϊόντα

Η κλωστική κάνναβη καλλιεργείται παγκοσμίως, όντας μία ποικιλία με διεθνώς αναγνωρισμένες οικολογικές ιδιότητες και το σύνολο του υπέργειου μέρους του είναι πλήρως αξιοποιήσιμο και μπορεί να παράγει περισσότερα από 25.000 προϊόντα όπως ίνες για υφαντά, χαρτί, οικοδομικά υλικά, χρώματα-βερνίκια βαφές, είδη κοσμητικής, φαγητό και συμπληρώματα διατροφής, ενέργεια, βελτιωτικά εδάφους κ.ά.

Είναι φυτό που αναπτύσσεται με μεγάλη ταχύτητα, μέσα σε 6 μήνες φτάνει σε ύψος τα 6 μέτρα. Στον Καναδά καλλιεργούνται 24 ποικιλίες που φτάνουν σε ύψος 2-4,5 μέτρα.

Τα μέρη του φυτού που χρησιμοποιούνται από αυτό το φυτό είναι οι σπόροι και το έλαιο που περιέχουν. Επίσης, οι βλαστοί του για την παραγωγή νημάτων που χαρακτηρίζονται από τη μεγάλη τους αντοχή και οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την παραγωγή σχοινιών, υφασμάτων, αλλά και χαρτιού αλλά και ως υλικό κατασκευών (μονωτικό).

Το φυτό της κλωστικής κάνναβης φτάνει έως και τα έξι μέτρα ύψος και η ίνα του είναι ιδιαίτερα ανθεκτική. Ενώ ένα νωπό βαμβακερό ύφασμα κάποια στιγμή θα μουχλιάσει, ένα νωπό κανναβικό ύφασμα δεν θα μουχλιάσει ποτέ. Είναι ενδεικτικό ότι από κάνναβη παράγεται και ο καμβάς, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για δεκαετίες στα πανιά των πλοίων.

Εκτός από ίνες για υφαντά, σχοινιά, σπάγκους και υλικά μονώσεων από το υπέργειο μέρος της φυτείας, η κάνναβη παράγει και πλήθος άλλων προϊόντων. Από την ξυλώδη μάζα μπορεί να παραχθεί χαρτί υψηλής ποιότητας (η κάνναβη παράγει τέσσερις φορές περισσότερες ίνες ανά στρέμμα από τα δέντρα, ενώ ο πολτός της δεν περιέχει τα τοξικά υποπροϊόντα του κομμένου ξύλου), μοριοσανίδες, υλικά μονώσεων (οι ίνες κάνναβης έχουν άριστες ηχομονωτικές και θερμομονωτικές ιδιότητες) και οικοδομής. Από την εντεριώνη των στελεχών, υλικά για στρώμνη αλόγων ιππασίας και μικρών οικιακών ζώων. Από τους σπόρους, τροφή ωδικών πτηνών (κανναβούρι), έλαιο για καλλυντικά, σαπούνια, κτηνοτροφές, βερνίκια κ.ά. Με ό,τι μένει μετά την επεξεργασία, μπορούν να παρασκευαστούν βελτιωτικά εδάφους καλλωπιστικών και κηπευτικών φυτών.

Ο πολτός της, τέλος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως καύσιμη ύλη. ΚΩΣΤΑΣ ΝΑΝΟΣ


Ανοίγει ο δρόμος για την καλλιέργεια κλωστικής κάνναβης στην Ελλάδα
Επιμέλεια: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 07/03/2016

Το Cannabis sativa L είναι είδος κάνναβης που χρησιμοποιείται ως «κλωστική», και η χώρα μας είναι από τα λίγα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη εναρμονιστεί με το κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νόμιμη καλλιέργειά της.

Στην χώρα μας μέχρι το έτος 2013 ίσχυε ο νόμος 3459/2006 περί ναρκωτικών ο οποίος απαγόρευε την καλλιέργεια της κάνναβης ανεξαρτήτου περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη THC, ακόμα και της κλωστικής κάνναβης. Στο νόμο 4139/2013 γίνεται συγκεκριμένη αναφορά στη δυνατότητα καλλιέργειας ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis sativa L με περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) κάτω του 0,2%.

Με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση – πρόκειται να υπογραφεί τις επόμενες ημέρες – ανοίγει ο δρόμος για την καλλιέργεια κλωστικής κάνναβης (βιομηχανικής κάνναβης) και στη χώρα μας.
Διαδικασία προέγκρισης

Για την καλλιέργεια ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης, ο ενδιαφερόμενος γεωργός, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υποβάλλει, ηλεκτρονικά ή εγγράφως, αίτηση προέγκρισης στα οικεία Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης, συνοδευόμενη από:

α) αποδεικτικό για την ακριβή θέση και την έκταση την οποία πρόκειται να καλλιεργήσει και

β) την άδεια χρήσης νερού.

Για την πληρότητα του φακέλου απαιτείται αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.


Μέχρι 31 Μαρτίου κάθε έτους, ο γεωργός ο οποίος διαθέτει προέγκριση, δηλώνει στα οικεία Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης, αν πρόκειται να συνεχίσει την καλλιέργεια ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης και επιβεβαιώνει ή διορθώνει τα στοιχεία που δήλωσε κατά την υποβολή της πρώτης αίτησης.
Υποχρεώσεις γεωργών

Οι παραγωγοί ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης υποχρεούνται:

α) Να διαθέτουν την προέγκριση καλλιέργειας βιομηχανικής κάνναβης.

β) Να υποβάλλουν ενιαία αίτηση ενίσχυσης (ΕΑΕ).

γ) Να προμηθεύονται και να χρησιμοποιούν σπόρους προς σπορά των ποικιλιών που περιλαμβάνονται στον «Κοινό κατάλογο ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών».

δ) Να δηλώνουν στα οικεία Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης, τον χρόνο συγκομιδής τουλάχιστον 10 ημέρες πριν.

ε) Να γνωστοποιούν, στα οικεία Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης, εντός 10 ημερών:
την αλλαγή των προσωπικών στοιχείων και των στοιχείων επικοινωνίας τους,
την αλλαγή της ποικιλίας που χρησιμοποιήθηκε στην σπορά,
την αποτυχία φυτρώματος της καλλιέργειας και την καλλιέργεια άλλου είδους φυτού,
την καταστροφή της καλλιέργειας της βιομηχανικής κάνναβης.

στ) Να καθαρίζουν προσεκτικά το μηχανολογικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για την σπορά της καλλιέργειας μετά από κάθε χρήση για την αποφυγή της διασποράς της βιομηχανικής κάνναβης σε άλλα αγροτεμάχια.

ζ) Να πληρώνουν το κόστος των αναλύσεων των δειγμάτων που λαμβάνονται από τους ελεγκτές των Τμημάτων Αγροτικής Ανάπτυξης, ανά αγροτεμάχιο και ανά ποικιλία. Τα αποτελέσματα αποστέλλονται από τα εργαστήρια στο οικείο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης.

η) Να αναρτούν έντυπο ενημέρωσης, κατά τη σπορά της καλλιέργειας, σε εμφανή θέση σε κάθε αγροτεμάχιο (ιδίως κολώνες, πασσάλους), σχετικά με την καλλιέργεια βιομηχανικής κάνναβης.


Η συγκομιδή των ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης πραγματοποιείται τουλάχιστον 10 ημέρες από το τέλος της ανθοφορίας.

Οι παραγωγοί, αν το επιθυμούν, μπορούν να συγκομίζουν τις ποικιλίες βιομηχανικής κάνναβης μετά την έναρξη της ανθοφορίας, ΑΛΛΑ πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη συγκομιδή πριν τη λήξη της δεκαήμερης περιόδου από το τέλος της ανθοφορίας.
Έλεχγοι περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη

Η εξακρίβωση της περιεκτικότητας των καλλιεργούμενων ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης σε THC διενεργείται από διαπιστευμένα από το ΕΣΥΔ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δημόσια και ιδιωτικά εργαστήρια, επιλογής του γεωργού, επί των δειγμάτων που αποστέλλονται σε αυτά για ανάλυση από τα οικεία Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Αν σε ένα αγροτεμάχιο καλλιεργούνται δύο ή περισσότερες ποικιλίες, η δειγματοληψία και η ανάλυση πραγματοποιούνται ξεχωριστά για κάθε μια από τις ποικιλίες αυτές.

Το κόστος των αναλύσεων των δειγμάτων που λαμβάνονται από τους ελεγκτές επιβαρύνουν τον γεωργό.

https://www.youtube.com/watch?v=rEcMND5hp6g

https://www.youtube.com/watch?v=icA9RnnwdaE
Προσοχή Πολλοί απατεώνες υπόσχονται υπερκέρδη για ΝΕΕΣ καλλιέργειες αλλά σε όλα ισχύει ή παλιά παροιμία " Οπου ακούς πολλά κεράσια κράτα και μικρό καλαθι " . Κάντε τις Δικές σας έρευνες αγοράς , μιλήστε με εμπόρους και καλλιεργητές παραγωγούς πριν επενδύσετε χρόνο και χρήμα σε κάποια καλλιέργεια !!!Πηγή

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη

SUBSCRIBE & FOLLOW

Blog News: Μόλις αποκτήσαμε NEA Ειδησεογραφική Εφημερίδα με News Clips Πρώτης Γραμμής » ΕΔΩ

Blog News: Mπορείτε να γίνετε Ενεργό μέλος της ομάδας Naturalife, κάνετε ερωτήσεις, απαντήσετε σε ερωτήσεις, ανεβάστε άρθρα φωτογραφίες και video κάντε εγγραφή » ΕΔΩ 

Όροι χρήσης - Terms of use - Privacy Policy

Προσοχή οι πληροφορίες που δημοσιεύονται αφορούν συνδέσμους βιβλίων και Ιστοσελίδων για βότανα και διατροφή που υπάρχουν στο διαδίκτυο εμείς ούτε είμαστε αρμόδιοι ούτε προτείνουμε και ουδεμία ευθύνη φέρομε για τη χρήση τους, παρακαλούμε για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στους αρμόδιους Ιατρούς, και τους συγγραφείς των βιβλίων και των άρθρων. Και ειδικά σε σοβαρά θέματα υγείας πάρτε άμεσα οδηγίες ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΘΕΡΑΠΩΝ ΙΑΤΡΟ ο οποίος είναι ο μόνος κατάλληλος να κρίνει πως θα πρέπει να συνδυαστεί η φαρμακευτική αγωγή με τη διατροφή. Σε κάθε περίπτωση, προτού αποφασίσετε να δοκιμάσετε οποιαδήποτε εναλλακτική δίαιτα ή μέθοδο καταπολέμησης κάποιας ασθένειας/πάθησης, είναι σώφρον να επικοινωνήσετε πρώτα με τον *προσωπικό σας ( *θεράπων ) ιατρό, ο οποίος θα σας συμβουλέψει κατάλληλα. Προσοχή μην χρησιμοποιήσετε κάποιο βότανο ή έλαιο στο οποίο είστε αλλεργικοί. Ενώ ποτέ δεν πρέπει να ξεπερνάτε τις δοσολογίες ( συμβουλευτείτε μόνο Ειδικό ). Προσοχή στην εγκυμοσύνη και στο θηλασμό πριν τη χρήση βοτάνων πάρτε άμεσα οδηγίες αποκλειστικά και μόνο από γυναικολόγο σας. Παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης , σύμφωνα με τον Νόμο Ν.2121/1993 περί πνευματικών δικαιωμάτων και ποιες δημοσιεύσεις υπάγονται στις εξαιρέσεις του