Φυτευση αμπελιού

Φυτευση αμπελιού
Η εγκατάσταση νέου αμπελιού είναι μια διαδικασία η οποία δεν πρέπει να αφεθεί στη τύχη, αλλά να μελετηθούν όλες οι παράμετροι, για να διαπιστώσουμε εξαρχής, αν οι συνθήκες είναι οι πιο κατάλληλες για το εγχείρημά μας.

Οι βασικές παράμετροι, που πρέπει να συνυπολογιστούν λοιπόν σε γενικές γραμμές, είναι οι ακόλουθες:

1. Τοποθεσία 
Το αμπέλι πρέπει να είναι φυτεμένο σε τέτοια θέση ώστε να δέχεται όλες τις ευεργετικές και ευνοϊκές επιδράσεις του ήλιου και του αέρα και να υπάρχει εν κατακλείδι, η πλέον ορθολογική αξιοποίηση του λεγόμενου «μικροκλίματος» της περιοχής. Η φύτευση αμπελιού σε επικλινή εδάφη ή πλαγιές, συμβάλει λ.χ στην μη κατακράτηση νερών, στον καλύτερο αερισμό στην προστασία από παγετούς και στην τελικά, παραγωγή, καλύτερων και υγιέστερων σταφυλιών.

2. Έδαφος 
Πολύ σημαντικός και εξόχως καθοριστικός είναι και ο ρόλος του εδάφους και για το λόγο αυτό πρέπει να έχει προηγηθεί μια εξέταση εδαφολογική ώστε να γνωρίζουμε την χημική σύσταση και σύνθεση του εδάφους το «ph » που καθορίζει αν το έδαφος είναι όξινο, ή αλκαλικό, την «πυκνότητα» των ιχνοστοιχείων και μακροστοιχείων κοκ. Στα εδάφη π.χ που έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε χλωριούχο νάτριο δηλαδή τα αλμυρά εδάφη δεν ενδείκνυται η εγκατάσταση αμπελιού.

3. Διάταξη και προσανατολισμός 
Η διάταξη και ο προσανατολισμός του αμπελιού καθιστούν ευχερέστερη την καλλιέργεια και διευκολύνουν τις ειδικές και γενικές φροντίδες ειδικά στα γραμμικά και υποστυλωμένα σχήματα. Το φύτεμα επομένως πρέπει να ακολουθεί όσο το δυνατόν «γραμμική» διάταξη, σχηματίζοντας ορθογώνια παραλληλόγραμμα ή τετράγωνα, αναλόγως με τις αποστάσεις μεταξύ των φυτών και των γραμμών.

Ένας ενδεικτικός πίνακας μας δίνει τον αριθμό των κλημάτων ανά στρέμμα:

<em>Κλήματα ανά στρέμμα </em>
Απόσταση1μ.1,25μ1,50μ.1,75μ.2μ.2,25μ.2,50μ.2,75μ.3μ.Παρατ.
1μ.1000800665571500444400363333
1,10μ.909727606519454404363330303
1,25μ.800640533457400355320290266
1,50μ.666533444380333296266242222
1,75μ.571457380326288253228207190
2μ.500400333285250222200181166
2,25μ.444355296253222197177161148
2,50μ.400320266228200177160145133
2,75μ.363290242207181161145132121
3μ.333266222190166148133121111
4. Προετοιμασία χωραφιού 
Πριν την οποιαδήποτε εργασία πρέπει να έχει προηγηθεί εκχέρσωση και καθαρισμός από την τυχόν προϋπάρχουσα θαμνώδη βλάστηση σε τρόπο ώστε να μην είναι εφικτή η αναβλάστησή τους μετά την εγκατάσταση του αμπελιού μας.

Επομένως μια βαθιά άροση είναι απαραίτητη και σε πολλές περιπτώσεις ακολουθεί και προσθήκη οργανοληπτικών στοιχείων σύμφωνα με τα "ευρήματα" των εδαφολογικών αναλύσεων. Εν συνεχεία ακολουθεί "ισοπέδωση" με κατάλληλο παρελκόμενο πχ «καλλιεργητής» ενώ πιο πριν, αν το έδαφος είναι βραχώδες, θα πρέπει να έχουν μαζευτεί όλες οι πέτρες.
5. «Απολύμανση» χωραφιού. 
Στις αναφυτεύσεις που ακολουθούν προγράμματα με βάση τις υποδείξεις του αρμόδιου Υπουργείου και ειδικά στην περίπτωση εγκατάστασης αμπελιού μετά την εκρίζωση παλιού, είναι υποχρεωτική η «απολύμανση» του χωραφιού με την σπορά δημητριακών όπως στάρι, βρώμη, σίκαλη κλπ για διάστημα δυο με τρία χρόνια.

Με τον τρόπο αυτό καταπολεμούνται και τα ζιζάνια, βελτιώνεται η ποιότητα του εδάφους και διευκολύνεται η εν συνεχεία κατεργασία του.
6. Επιλογή ποικιλιακού υλικού 
Βασικό μέλημα του υποψήφιου αμπελουργού στο τέλος, είναι και η επιλογή του κατάλληλου «αμπελουργικού υλικού». Πρέπει να έχουμε υπόψη ποιες ποικιλίες ενδείκνυνται για την περιοχή –επιτρεπόμενες & συνιστώμενες-, το αμπελουργικό ιστορικό της περιοχής, το τι αμπέλι επιθυμούμε να εγκαταστήσουμε και για ποιο ακριβώς λόγο πχ αμπέλι για λευκό κρασί ή για ερυθρό ή και τα δυο ή για επιτραπέζια σταφύλια.

Τα μοσχεύματα πρέπει να είναι ανθεκτικά στην φυλλοξήρα, στις ιώσεις καις τους «εκφυλισμούς» που προσβάλλουν το αμπέλι και σε κάθε περίπτωση να είναι πιστοποιημένα, ήτοι:

O Να συνοδεύονται από την εγγύηση της ποικιλίας σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε

O Να έχουν συμβατότητα με την ποικιλία των εμβολίων

O Να είναι υγιή και άνοσα

O Να είναι ομοιόμορφης ανάπτυξης και με σωστό ριζικό σύστημα

Το φύτεμα των νέων αμπελιών συνιστάται να γίνεται μέχρι τον Ιανουάριο ή Φεβρουάριο, ενώ προηγουμένως μια δυο μέρες πριν, έχουμε προβεί στο αναγκαίοσημάδεμα του χωραφιού, χρησιμοποιώντας π.χ ένα σκοινί «σημαδεμένο» με την απόσταση από κλήμα σε κλήμα και ενώ έχουμε ήδη υπολογίσει την απόσταση από γραμμή σε γραμμή.

Στην θέση του κάθε κλήματος, μπορούμε στο μέτρημα και σημάδεμα να ρίξουμε λίγη «μαρμαρόσκονη», ώστε να είναι ευδιάκριτη η θέση φύτευσης, ακόμη και αν βρέξει ή φυσήξει.

Κατά την φύτευση είναι υποχρεωτική η τοποθέτηση μικρού υποστυλώματος λ.χ καλάμι ή ξύλινο πασαλάκι και για να γνωρίζουμε την ακριβή θέση φύτευσης και αργότερα πάνω σ΄ αυτόν, να προσδεθεί το κλήμα, για να αποκτήσει κορμό ευθυτενή μέχρι να δεθεί στα σύρματα αν πρόκειται για γραμμικό αμπέλι ή να αποκτήσει ανθεκτικούς και υψηλόκορμους βραχίονες αν πρόκειται για το παραδοσιακό σχήμα του «κύπελλου».

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις μετέπειτα και κατά τον πρώτο χρόνο καλλιεργητικές φροντίδες, ώστε να μην επιφέρουμε ζημιές στα κλήματα.Πηγη:
Νεότερη Παλαιότερη

SUBSCRIBE & FOLLOW

Blog News: Μόλις αποκτήσαμε NEA Ειδησεογραφική Εφημερίδα με News Clips Πρώτης Γραμμής » ΕΔΩ

Blog News: Mπορείτε να γίνετε Ενεργό μέλος της ομάδας Naturalife, κάνετε ερωτήσεις, απαντήσετε σε ερωτήσεις, ανεβάστε άρθρα φωτογραφίες και video κάντε εγγραφή » ΕΔΩ 

Όροι χρήσης - Terms of use - Privacy Policy

Προσοχή οι πληροφορίες που δημοσιεύονται αφορούν συνδέσμους βιβλίων και Ιστοσελίδων για βότανα και διατροφή που υπάρχουν στο διαδίκτυο εμείς ούτε είμαστε αρμόδιοι ούτε προτείνουμε και ουδεμία ευθύνη φέρομε για τη χρήση τους, παρακαλούμε για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στους αρμόδιους Ιατρούς, και τους συγγραφείς των βιβλίων και των άρθρων. Και ειδικά σε σοβαρά θέματα υγείας πάρτε άμεσα οδηγίες ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΘΕΡΑΠΩΝ ΙΑΤΡΟ ο οποίος είναι ο μόνος κατάλληλος να κρίνει πως θα πρέπει να συνδυαστεί η φαρμακευτική αγωγή με τη διατροφή. Σε κάθε περίπτωση, προτού αποφασίσετε να δοκιμάσετε οποιαδήποτε εναλλακτική δίαιτα ή μέθοδο καταπολέμησης κάποιας ασθένειας/πάθησης, είναι σώφρον να επικοινωνήσετε πρώτα με τον *προσωπικό σας ( *θεράπων ) ιατρό, ο οποίος θα σας συμβουλέψει κατάλληλα. Προσοχή μην χρησιμοποιήσετε κάποιο βότανο ή έλαιο στο οποίο είστε αλλεργικοί. Ενώ ποτέ δεν πρέπει να ξεπερνάτε τις δοσολογίες ( συμβουλευτείτε μόνο Ειδικό ). Προσοχή στην εγκυμοσύνη και στο θηλασμό πριν τη χρήση βοτάνων πάρτε άμεσα οδηγίες αποκλειστικά και μόνο από γυναικολόγο σας. Παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης , σύμφωνα με τον Νόμο Ν.2121/1993 περί πνευματικών δικαιωμάτων και ποιες δημοσιεύσεις υπάγονται στις εξαιρέσεις του